İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları


Şirketin Personel Politikasının temelini oluşturan ilkeler aşağıda belirtilmiştir.

 • Şirket bünyesinde boş kadrolara iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte uygun ve yetenekli personel almak,
 • Tüm personele yeterlilik ve yeteneklerine uygun yetişme ve ilerleme imkanı sağlamak,
 • Personelin kişiliğine saygı duymak, tüm hak ve menfaatleri gözetmek,
 • Çalışma istek ve arzusunu geliştirici bir iş ortamı, iyi beşeri münasebetler tesisini sağlamak,
 • Personeli başarılı olmaya yönlendirmek, eğitim, bilgi ve yeteneğine göre eşdeğer imkanlar sağlamak, başarılı olanları ödüllendirmek,
 • Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle şirket bünyesi içinden eleman yetiştirmek ve atamak,
 • Gereğinden fazla personel istihdam etmemek, personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak,
 • Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle şirkette çalışmayı cazip hale getirmek,
 • Kadro imkanları dahilinde yetenekli ve başarılı personele yükselebilme imkanı ve iş güvenliği sağlamak,
 • Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerinin idareye kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,
 • Etkin bir eğitim plan ve program ile tüm personele kendisini geliştirme (kariyer yapma) imkanı sağlamak.
 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.
 • Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek.
 • Personelin çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve iyi bir beşeri ilişkiler kurulmasında çaba göstermek.